De Naturij - Kinderboerderij/natuur- en milieucentrum

Punt 5: Vlindertuin

Is de vlindertuin een voorbeeld van een waterbestendige tuin?

Ja
Nee