NME de Naturij - Natuur-, Milieu- en Duurzaamheidseducatie

Punt 5: Vlindertuin

Is de vlindertuin een voorbeeld van een waterbestendige tuin?

Ja
Nee