NME de Naturij - Natuur-, Milieu- en Duurzaamheidseducatie

Punt 9 plantendak

Welk dak houdt langer regenwater vast?

Vegetatiedak van het NME-centrum
Dak van het reptielenhuis

Vinden dieren het vegetatiedak prettig of minder prettig?

Prettig
Minder prettig