NME de Naturij - Natuur-, Milieu- en Duurzaamheidseducatie

Punt 3: Een groene tuin.

Andere positieve kanten van een groene tuin zijn:

  • Verkoeling
  • Meer dieren
  • Gezonde lucht
  • Groen maakt gelukkig.

Operatie Steenbreek

Operatie Steenbreek is een landelijke campagne waar de gemeente Smallingerland aan meedoet. De opzet hierbij is stenen vervangen door groen.

Tuinambassadeurs

Wil je graag een groenere tuin, maar je hebt nog geen idee hoe je dat moet aanpakken? De Gemeente Smallingerland stelt tuinambassadeurs beschikbaar die jou graag willen helpen met advies voor het vergroenen van jouw tuin. Je kunt je aanmelden via 0512 – 581 234 of gemeente@smallingerland.nl onder vermelding van "Aanvraag tuinambassadeurs".