NME de Naturij - Natuur-, Milieu- en Duurzaamheidseducatie

Punt 3: waterbestendige tuin

Welke tuin heeft het meeste onderhoud nodig?

De groene tuin
De versteende tuin

Opdracht: Giet het water uit de regenton over beide tuinen.

Bij welke tuin stroomt het regenwater het snelst naar het riool?

De groene tuin
De versteende tuin