NME de Naturij - Natuur-, Milieu- en Duurzaamheidseducatie

Punt 6: De snoek

Snoeken leven in helder, plantenrijk water. In wateren zonder planten zijn nauwelijks snoeken te vinden.
De levencyclus van een snoek gaat alsvolgt:
Een snoek begint zijn leven als kleverig eitje, dat in het vroege voorjaar (maart-april) door zijn moeder op waterplanten wordt afgezet, waarna het door zijn vader wordt bevrucht. Na twee weken komt het kleine snoekje uit het ei. Het leeft de eerste week vastgekleefd aan waterplanten, terwijl hij het voedsel uit zijn dooierzak verteert. Na ruim een week gaat het jonge snoekje tussen de waterplanten op zoek naar kleine voedseldiertjes, zoals watervlooien. Al bij een lengte van 4 centimeter gaat het snoekje kleine visjes eten. Het eerste jaar moeten snoekjes zich goed verstoppen, anders worden ze opgegeten door hun grotere soortgenoten. Als onze snoek uiteindelijk 3 jaar is, is hij volwassen en keert terug naar de ondiepere gedeelten om af te paaien. Dan is zijn levenscyclus rond.