NME de Naturij - Natuur-, Milieu- en Duurzaamheidseducatie

Punt 6: Vijver woonwijk

Zie je meer of minder dan 10 soorten planten rond de vijver? ?

Meer
Minder

Is een vijver en sloot met veel planten helder of troebel ?

Helder
Troebel