NME de Naturij - Natuur-, Milieu- en Duurzaamheidseducatie

Punt 7:grote vijver

In de gemeente Smallingerland worden de vijvers en sloten onderhouden. Hoe vaak wordt het teveel aan waterplanten opgeruimd?

1 keer per jaar
2 keer per jaar
3 keer per jaar

Hoe vaak worden de watergangen op diepte gebracht?

Eens per 5 jaar
Eens in de 10 jaar
Eens in de 15 jaar