NME de Naturij - Natuur-, Milieu- en Duurzaamheidseducatie

Punt 7:grote vijver

Waar hoort het regenwater naar toe te stromen?

Riool
Vijvers en sloten

Hoeveel afvalwater wordt gemiddeld per dag afgevoerd naar alle 27 zuiveringen in Friesland?

2160 m³ afvalwater
21.600 m³ afvalwater
216.000 m³ afvalwater