NME de Naturij - Natuur-, Milieu- en Duurzaamheidseducatie

Punt 8 Grondwater

Is grondwater schoon of vies?

Vies
Schoon

Waarom zit er eendenkroos in de vijver?

Omdat er veel bladeren in de sloot vallen
Omdat er veel vis in het water zit